Werkwijze: een tuinontwerp in 3 stappen. In een periode van 5 tot 6 weken vinden 2 tot 3 gesprekken bij u thuis plaats, meestal in het weekend of ´s-avonds.

 

1. Inventarisatie

Tijdens het eerste gesprek vindt een zorgvuldige inventarisatie plaats van uw wensenpakket. U vertelt wat u belangrijk vindt. Mogelijk beschikt u over een plattegrond met de afmetingen van huis en tuin. Zo niet, dan zal ik de tuin opmeten.

Tip! Gebruik de Checklist tuinontwerp  om uw wensen te inventariseren.

 

2. Bespreken schetsontwerpen

U ontvangt binnen (gemiddeld) 2 weken verschillende ontwerpen die  met u worden besproken.  Hierna heeft u ruimschoots de tijd om de schetsontwerpen te bekijken.
Uw keuzes en feedback zijn de input voor het definitieve ontwerp. U krijgt de tekeningen ook digitaal aangereikt.

 

3. Opleveren definitief ontwerp en beplantingsplan

Het definitief tuinontwerp en het beplantingsplan worden uitgebreid toegelicht. U krijgt naast een gekleurde en gelamineerde printversie ook alle documenten digitaal aangeleverd.

 

Banner 1 1140